Terug

CACCIUCCO
in beeld


In feite is 'Cacciucco in beeld' een logisch gevolg van een ontwikkeling sinds ik met schrijven begon. Ooit was het beeld bedoeld ter illustratie van de tekst. Serieuze kranten zoals de Frankfurter Allgemeine zagen beeld zelfs vooral als storend en dus te vermijden.
Een mijlpaal werd bereikt toen de hoofdredacteur van een ander blad me bekende dat hij zijn stukken inmiddels puur uitkoos op het beeld. De tekst was hooguit nog secundair. Uiteraard geldt dat niet voor alle bladen in dezelfde mate, maar toch: de Frankfurter Allgemeine publiceerde het openingsverhaal uit Cacciucco zowaar met een hele batterij aan foto's.
Geen reden het schrijven verder te laten, maar een schrijver voor kranten en tijdschriften deed er wel goed aan voortaan ook te gaan kijken met een camera. Het resultaat blijkt consistent. Een schrijver, althans deze, fotografeert zoals hij schrijft.

krabbel